VELKOMMEN TIL HISØY FAMILIESØNDAGSSKOLE!


Søndagskolen er et av trosopplæringstilbudene som Hisøy Menighet gir sine medlemmer. Høsten 2020 satser vi på 4 søndagsskolesamlinger, første søndag i hver måned, unntatt desember der vi har søndagsskole på luciadagen 13.desember.

Sett av dagene allerede nå!

 

 

 

Søndag 6.sept.

kl. 17.00

i Hisøy menighetshus

 

Søndag 6.sept

kl.14.00

Hisøydagen Sandvigen fort (?)

 

Søndag 4.okt.

Søndag 1.nov.

kl. 17.00

kl. 17.00

i Hisøy menighetshus

i Hisøy menighetshus

 

Søndag 13.des

kl. 17.00

i Hisøy Menighetshus


Søndag 20.sept kl.11.00 Familiegudstjeneste, 6-årsbok Hisøy menighetshus. Frokost før gudstjenesten.

Søndag 8.nov. kl.11.00 «Fest på slottet» 4-årsbok Hisøy kirke

Julaften kl 13.30 Familiegudstjeneste med søndagsskolen

Søndag 3.jan. kl.16 Juletrefest Hisøy menighetshus

Følg Hisøy Familiesøndagsskole på facebook! Her kommer det påminnelser i god tid når det er søndagsskole

 

Har du spørsmål, ring 47399596 eller send mail til ibkjol@hotmail.com

Tilbake